Slide

Arne Scott

Lawyer and partner

+ 47 91 39 08 89
arne.scott@pacta.no

Experience

Pacta advokatfirma as (Pacta law firm)
Partner 2006 - present

Kluge Advokatfirma DA (Kluge law firm)
Senior Associate 2002 – 2004
Partner 2005 – 2006

Telenor Eiendom Fornebu AS (TEFBU)
Chief legal officer and member of the management group 1997 - 2002

Advokatfirma BAHR
Advokatfullmektig 1995 - 1997

Statsbygg
Senior executive officer, head of legal department and head of administration
(including legal department), 1987 - 1989
Kontorsjef juridisk seksjon 1989 - 1991
Underdirektør og leder av juridisk seksjon 1991 - 1993
Direktør og leder av administrativ avdeling 1993 - 199
5


Education

Law degree 1987 


Others

Experience as arbitration judge, head arbitrator and mediator
Frequent lectures together with professor dr. juris Lasse Simonsen on topics such as:
· NS 8405 and NS 8406 – Building and civil construction contract
· NS 8407 – Design and build contracts
· NS 8401 and NS 8402 Civil engineering contracts
· Drafting of contracts
· Public procurement
Foreleser første avdeling juridicum Folkeuniversitetet i Oppegård 1990 – 1993. Omfattende foredragsvirksomhet for øvrig
Representant for byggherresiden i arbeidsgruppen som utarbeidet NS 3409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer 1988 – 1989.
Deltaker i interdepartemental arbeidsgruppe for å utrede tilpasning til EU-direktivene for offentlige innkjøp. 1989-1992

Member of various committees appointed to revise and negotiate standard general conditions of contracts relating to construction contracts, civil engineering contracts, public procurement etc. (NS 3409, NS 8401, NS 8402, NS 8405 etc.)

Chairman of the Board (1995 – 2011) and CEO (2003-2011) of Norsk forening for bygge- og entrepriserett (Norwegian association of construction law)

Board Member, Pacta Advoktafirma AS, 2006 – present

 
Contact us

Feel free to contact us by email or telephone..
Contact information to our lawyers can be found here.