Slide

Kaja Breivik Furuseth

Advokat og partner

+ 47 920 97 488
kaja.furuseth@pacta.no

Jobberfaring

Pacta advokatfirma as
Partner, 2018 -

Ruter AS
Senioradvokat, 2015-2018 

Kluge Advokatfirma AS
Advokatfullmektig, advokat og senioradvokat, 2008-2015

Sandefjord tingrett
Dommarfullmektig, 2006-2008

Statens forvaltningsteneste (no: Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa)
Rådgjevar, 2005

Nærings- og handelsdepartementet
Førstekonsulent, 2002-2005


Utdannelse

Universiteit Leiden, Nederland    
Master of Advanced Studies (LL.M. Adv) of European Business Law (with distinction), 2006

Universitet i Oslo
Juridisk embetseksamen, 2002
spesialoppgåve innan europarett og forvaltningsrett, engelsk for juristar

Universität Regensburg, Tyskland
valfag med hovudvekt på europarettslege emne, 2001

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland
samarbeid med Universitetet i Oslo, tysk for juristar, 2000


Diverse

Erfaren advokat innan offentlege anskaffingar, kontraktsrett og statsstøtte.

Styremedlem i Norsk Forening for Europarett, norsk avdeling av FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen)

Medlem i Nærings- og fiskeridepartementets referansegruppe for rettleiar til forsyningsforskrifta 

 
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.