Slide

Morten Gran

Advokat og partner

+ 47 90 92 37 27
morten.gran@pacta.no

Jobberfaring

Pacta Advokatfirma AS
Partner 2007-

Gulating lagmannsrett
Lagdommer, 2006 – 2007

Regjeringsadvokaten
Advokat, 2003 – 2006

Indre Follo herredsrett
Dommerfullmektig, 2000 – 2002

Kluge Advokatfirma DA
Fast advokat, 2002 – 2003
Advokatfullmektig, 1999 – 2000

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
Vitenskaplig assistent ved Institutt for Privatrett, 1997 – 1998. Avhandling innenfor kontraktsrett


Utdannelse

Juridisk embetseksamen 1999.
Grunnkurs informatikk/programmering (IN105) og matematikk (MA100) 1990/91.
 


Diverse

- Representant for rådgiversiden i Standard Norge sin komite for utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser for rådgivningstjenenester.
- Representant for rådgiversiden i Standard Norge sin komite for utarbeidelse av varslingsskjemaer for kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407
- Representant for rådgiversiden i Standard Norge sin komite for utarbeidelse av standardkontrakt for uavhengig kontroll (NS 8404).
- Representant for rådgiversiden i Standard Norge sin komite for Nye samarbeidsformer innenfor bygg- og anlegg, knyttet til bruk av BIM, Samspillskontrakter og OPS-kontrakter.
- Erfaring som voldgiftsdommer.
- Regelmessige foredrag/kurs i regi av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Juristenes utdanningssenter (JUS), innen temaene bygg- og entrepriserett, rådgiverkontrakter og offentlige anskaffelser.
- Undervisning ved juridisk fakultet, Universitet i Oslo.                                    
- Sensor ved eksamen ved juridisk fakultet, universitet i Oslo, innen bl.a fagene bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, garantirett og selskapsrett.
 

 
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.